Highhial Plus / Campaign
Domino / Milk Campaign

2017 / Advertising

Rightel-Winter Promotion

Client: Rightel Date: Winter, 2017 Task: ATL Artwork

 
 
رایتل در زمستان بسته هایی برای مکالمه، اینترنت و ... طراحی کرد. ۷ بسته که هر کدام بر اساس میزان استفاده برای افرادی متفاوت با شخصیت های متفاوت طراحی شده بودند آدرس وارد مرحله طراحی آگهی تبلیغاتی برای این بسته ها شد و بر اساس فصل و شخصیت های مختلف به این فکر کرد هر بسته میتواند متناسب با یک گروه و سلیقه در اجتماع معرفی شود پس از لباس های مختلف و ترکیب آنها با گوشی همراه که نماد افراد بودند کاراکترهایی متفاوت خلق شد و در نتیجه آگهی ها با این کاراکتر ها اکران شدند